1600 millik yelkenli yolculuğu Hopa’dan başladı 1600 millik yelkenli yolculuğu Hopa’dan başladı


BİLSEM’ler arası “Artvin Türküleri” konulu öykü yarışması düzenlenecek
Artvin kültürünün tanınmasını sağlamak amacıyla, Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Artvin Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Türkiye genelindeki tüm BİLSEM’ler arası “Artvin Türküleri” konulu öykü yarışması düzenlenecek.
Gençlere yazmayı sevdirmek; onların kendilerini yazılı olarak ifade edebilme becerilerini geliştirmek amacıyla öykü yarışması gerçekleştirilecek öykü yarışması, 28 Nisan-9 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Özgün öykülerin BİLSEM öğrencileri tarafından yazılması şeklinde gerçekleşecek yarışmaya başvurular 28 Nisan-9 Mayıs 2022 tarihleri arasında [email protected] adresine yapılacak.
Yarışmada birinciye 3 adet gram altın, ikinciye 2 adet gram altın, üçüncüye 1 adet gram altın verilecek.
“Artvin Türküleri” konulu hikâye yarışması gençlere yazmayı sevdirmek; onların kendilerini yazılı olarak ifade edebilme becerilerini geliştirmek; okuyan, düşünen ve yazan bireylerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak; dilin doğru, etkin biçimde kullanılması ve öykü yazarlığının genç kuşaklarca sürdürülmesini teşvik etmek; Artvin kültürünün tanınmasını sağlamak amacıyla Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Okuyan Artvin” projesi kapsamında yapılmaktadır.
Hikâye yarışmasının konusu “Artvin Türküleri” olarak belirlenmiştir. Ek-5’te belirtilen türkülerden birisi seçilerek türkünün çağrıştırdığı duygu ve düşüncelerden hareketle hikâye kurgulamak esastır. Türkülerin internet vb. mecralarda bulunan çıkış hikâyelerinden yola çıkılmamalı, türkü sözlerine uygun özgün bir öykü kurgulanmalıdır.
Yarışmanın kuralları şu şekilde sıralanıyor:
1.Yarışmaya katılacak öyküler en az 2, en fazla 5 sayfa olacaktır. 2. Öyküler, Microsoft Word programının “Times New Roman” yazı karakterinde ve 12 punto yazı büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 olacak şekilde yazılmalıdır. 3. Öyküler Türkçe olmalı, yazım kurallarına uygun şekilde kaleme alınmalıdır. 4. Öyküler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. 5. Her BİLSEM, ortaokul düzeyinde en fazla bir öykü ile yarışmaya başvurabilir. 6. Öykülerin telif hakları öğrenciye ait olup bu haklarını kitap gibi materyallerin basımı için Artvin Bilim ve Sanat Merkezine devretmiş sayılırlar. 7. Yarışmaya katılmak üzere başvuran BİLSEM’ler yarışma şartnamesini kabul etmiş sayılırlar. Bu şartnamede belirtilmeyen hususların yeniden düzenlemesine ve mevcut şartnamede gerektiğinde değişiklik yapmaya Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon yetkilidir.
Başvurmak isteyen katılımcıların yarışmaya gönderilecek eserler elektronik posta ile [email protected] adresine gönderilecektir. BİLSEM’ler yarışmaya başvuracağı her bir öykü için “Ek1, Ek2, Ek3 formlarını dolduracaktır. Başvuru formları ve öykü metni tek bir e- postayla, konu kısmına BİLSEM adı ve öğrenci adı yazılarak [email protected] adresine gönderilecektir. Yarışmaya son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022, saat 23.59‘dur.Yarışmada dereceye giren eserler ve BİLSEM isimleri mayıs ayı içerisinde https://artvinbilsem.meb.k12.tr/sitesinde duyurulacaktır. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllük esasına dayalıdır. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin katılmaları yarışmamıza değer katıp bizleri onurlandıracaktır. Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlarına itiraz yolu kapalıdır.
İbrahim Eksilmez