SOL Parti Artvin İl Örgütü kira artışları ile ilgili yazılı basın açıklaması yayınlayarak ülkede barınma Krizinin derinleştiğine dikkat çekti. SOL Parti İl Örgütü kira artışları hakkında açıklama yaptı.  fiyatlarında yükselişin sebeplerinin açıklayan SOL Parti, “Konutu bir yatırım aracına dönüştüren politikalar, kentsel dönüşüm, mega projeler, gecekondu mahallelerinin kriminalize edilmesi, soylulaştırma ve özelleştirmeler mevcut konut krizinin ve bu kapsamda yaşadığımız kira fiyatlarında yükselişin sebepleri! Bu rantçı ve piyasacı politikalara eklemlenen ekonomik sorunlar kira fiyatlarının önlenemez yükselişinde kendini gösteren barınma krizini derinleştirmiştir” dedi. Krizin sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu belirten il örgütü “İnsan haklarını piyasalaştıran bu süreç bugün başta öğrenciler ve yoksullar olmak üzere kent emekçilerinin sokağa itilmesine kapı aralamakta. Ortaya çıkan krizin sorumlusu AKP iktidarı ise tüm bu olup biten karşısında genel geçer önlemler sunarak faturanın emekçilere kesilmesine seyirci kalmayı yeğliyor. Seyretmeyi bırakın, önlem alın! Kira fiyatlarındaki yıllık artış oranının ortalama %187.2 olması ve Türkiye’de ortalama kiranın asgari ücreti aşması barınma krizi karşısında acil önlemleri gerektirmektedir:

  1. Barınmanın temel bir insan hakkı olarak tesisinin ilk adımı olarak konutu rant aracı olarak gören anlayış terk edilmelidir.
  2. Barınma krizini çözmek için sosyal konutlar yapılmalı ve yaygınlaştırılmalı, başta bankaların ve inşaat şirketlerinin elinde bulunanlar olmak üzere fazla konutlar kamulaştırılmalıdır.
  3. Kira fiyatlarındaki yükselişin durdurulması için üst sınır getirmek üzere düzenleme yapılmalıdır.
  4. Evden çıkarmalar ve tahliyeler durdurulmalıdır.
  5. Kiracıları tahliye ve kira artışlarına karşı koruyucu yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Borçlar Kanunu'ndaki 10 yıllık kiracının tahliyesine izin veren ve 5 yıllık kiracılar için açılan kira tespit davası maddeleri iptal edilmelidir.
  6. Öğrencilerin cemaat ve tarikatlara mahkum bırakılmalarından derhal vazgeçilmeli, öğrencilerin KYK borçları silinmeli ve öğrencilere yönelik parasız, nitelikli yurtlar ve barınma imkanları sağlanmalıdır.
  7. Barınma hakkıyla ve bağlantılı olarak temel hakların güvencesi, insanca yaşam koşullarının sağlanması için kira yardımı yapılmalıdır.
Barınma herkes için temel bir haktır. Nitelikli konutlarda insanca yaşamak için barınma hakkımızın piyasalaştırma yoluyla erişilemez hale getirilmesine, özelleştirmelere, kentlerin ve doğanın sermaye tarafından talanına karşı kamucu bir konut politikası için, sosyal konutlar için mücadeleyi büyüteceğiz” ifadelerine yer verdi. Ayçan Koç