Ardanuç Cumhuriyet Ortaokuluna ziyaret Ardanuç Cumhuriyet Ortaokuluna ziyaret


Ardanuç’ta bozuk, bakımsız ve onarıma ihtiyacı olan yolları soru önergesiyle meclise taşıdı.
Ardanuç köylülerinin yaşadıkları sorunları Meclis’e taşıyan CHP YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Ardanuç’ta bulunan birkaç köy yolunun bozuk, bakımsız ve onarıma ihtiyacı olduğu konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesinde bulundu.
Milletvekili Bayraktutan, Ardanuç-Şavşat yolunun ve Ardanuç’a bağlı Tepedüzü, Ustalar ve Yolağzı Köy yolunun bozuk ve bakıma ihtiyacı olması hakkında Meclis’e 1 Ekim 2021 tarihinde soru önergesinde bulundu.
Tepedüzü Köyü
Artvin ili Ardanuç ilçesi Tepedüzü Köyü’nün yolları aşırı derecede bakımsız ve araç trafiğine elverişsiz durumdadır. 2017 yılında yolun asfaltlamasına başlanmış ancak %10’luk bölümün ardından sonlandırılmıştır. Çayağzı Mahallesi, Bakta Mahallesi ve Çiralar Köyü’nde yaşayan vatandaşlarımız asfaltlaması yapılması gereken 8 km’lik ilgili yolu ortak kullanmakta olup; yıllardır süregelen bu mağduriyetin giderilmesini beklemektedir.
Bu bağlamda;
Ardanuç Tepedüzü Köyü’nün 8 km’lik bölümü ile ilgili bir iyileştirme çalışması mevcut mudur?
Söz konusu yolun asfaltlanmasına başlanmasına rağmen; 4 yıldır hangi gerekçeyle tamamlanmamıştır?
Söz konusu Çayağzı Mahallesi, Bakta Mahallesi ve Çiralar Köyü’nde yaşayan vatandaşlarımızın ortak kullanımında olan Tepedüzü Köyü yolu’nun tamamı hangi tarihte asfaltlama yöntemiyle onarılacaktır? Bir takvim açıklar mısınız?
Ustalar Köyü
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü’nde yapılan yollar eski olup; bakım ve onarıma ihtiyaç vardır. Yol kenarlarında örülü duvarlarda çökmeler mevcut olup; yeniden duvar örülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca Ustalar köyünde sulama suyu sorunu mevcut olup civardaki köylerle birlikte toplam 15 köyün sulama suyu talebinin karşılanması adına gölet yapılması gerekmektedir.
Bu Bağlamda;
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Ustalar Köyü’nün yol ve örülü duvar sorunu ile ilgili başlatılan çalışmalar var mıdır? Var ise nelerdir?
Ustalar Köyü’nün bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yolları asfaltlama veya betonlama yöntemiyle ne zaman düzeltilecektir?
Ustalar Köyü ile birlikte 15 köyün ortak sorunu olan sulama suyu sorununun çözülmesi bir gölet yapılması adına bir takvim açıklar mısınız?
Yolağzı Köyü
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Yolağzı Köyü’nde yapılan yollar ve köprüler eski olup; bakım ve onarıma ihtiyaç vardır. Yol kenarlarında örülü duvarlarda çökmeler mevcut olup; yeniden duvar örülmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca Yolağzı köyünde içme suyu sorunu mevcut olup gerekli çalışmaların yapılarak Köy Halkının içme suyu talebi karşılanmalıdır.
Bir diğer husus ise Ardanuç Yolağzı Köyü’nde sık sık yaşanılan elektrik kesintilerinin bölge halkını mağdur etmesidir. İlgili konuda gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalı, mağduriyetler önlenmelidir.
Bu Bağlamda;
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Yolağzı Köyü’nün yol ve örülü duvar sorunu ile ilgili başlatılan çalışmalar var mıdır? Var ise nelerdir?
Yolağzı Köyü’nün bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yolları asfaltlama veya betonlama yöntemiyle ne zaman düzeltilecektir?