DÜZELTME İLANI

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-26.BÖLGE ARTVİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2023/907509

1- İdarenin

a) Adresi

:

Devlet Su İşleri Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğü - Salkımlı Köyü Yukarı Tolgum Mevkii - 08100 ARTVİN MERKEZ/ARTVİN

b) Telefon ve faks numarası

:

4662382502 - 4662382437

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

06.09.2023 - 4941

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

Arhavi Postası - 05.09.2023

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.10.2023 - 13:30

5.-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her Cins Zeminde ve Her Şartta Makine ile Kazı Yapılması Depo veya Dolguya Konulması ve Her  Mesafeye Nakliye Yapılması

7,17

10,74

3

Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere kuruda veya suda C30/37 Hazır Betonu 

20,75

31,12

10

Ocak Taşıyla İstifli Tahkimat Yapılması

5,13

7,7

2

Ocak Taşıyla İstifsiz Taş Dolgu Yapılması 

2,61

3,92

1

Çeşitli Demir İşleri Yapılması, Nakliyesi, Yerine Konulması ve Boyanması

15,84

23,77

8

300 Dozlu Çimento Harcı Kullanarak Ocak Taşı İle Kargir İnşaat Yapılması

18,75

28,12

9

S420A Betonarme demirlerinin hazırlanması ve yerine konulması

8,02

12,03

4

Sedde Dolgusu Yapılması 

1,61

2,41

1

Ø 100 mm Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi 

0,04

0,07

1

Uygulama Projesi Yapımı

0,08

0,12

1

#ilangovtr Basın No ILN01891214