Hopa  Belediye Başkanlığından

     Madde -1-    Belediyemize ait Aşağıda ihale tarihi, ihale saati, Nevi, Muhammen bedeli ve Geçici teminatı belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/c Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile  kiralama ihalesi yapılacaktır;

Sıra No

Mahallesi

Ada

Parsel

B. böl.

 

M2

 

Katı

          nevi

 

Muhammen bedel/aylık

Kira bedeli

Geçici Tem.

3 yıllık kira bedelinin %3 ü.

 

 

 

Kiralema süresi

 

 

İhale saatı

1

M.Kuledibi

105

5

11

47

1.Kat

İşyeri

4.700.00 TL

5.076.00TL

3 yıl

13.30

2

105

5

12

47

1.Kat

İşyeri

4.700.00 TL

5.076.00TL

3 yıl

13.40

3

‘’

105

5

13

60

1.Kat

İşyeri

6.000.00 TL

6.480.00TL

3 yıl

13.50

4

‘’

105

5

14

21.70

1.Kat

İşyeri

2.170.00 TL

2.343.60TL

3 yıl

14.00

5

‘’

105

5

15

37.70

1.Kat

İşyeri

3.770.00 TL

4.071.60TL

3 yıl

14.10

6

‘’

105

5

16

20.40

1.Kat

İşyeri

2.040.00 TL

2.203.20TL

3 yıl

14.20

7

‘’

105

5

17

20.40

1.Kat

İşyeri

2.040.00 TL

2.203.20TL

3 yıl

14.30

8

‘’

105

5

18

20.40

1.Kat

İşyeri

2.040.00 TL

2.203.20TL

3 yıl

14.40

9

105

5

47

26

5.kat

İşyeri

2.600.00 TL

2.808.00TL

3 yıl

14.50

  Madde-2-İhale 12.10.2023.Pazartesi günü saat 13.30 da başlayacak olup listede yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edecektir. İhale Merkez Kuledibi Mah.Turgay CİNER cad No:4/1 Hopa adresindeki  Belediyemiz toplantı salonunda yapılacaktır.

 -İhaleye katılacak olan:

 Gerçek kişilerden:Kanunu İkametgah,Nüfus cüzdan süreti,İmza Beyannamesi,Geçici teminat,Şartname aldı makbuzu,Belediyeye borcu yoktur yazısı

-Tüzel Kişilerden :Tebligat için Adres beyanı,vergi.numarası,oda belgesi,imza sürküsü,Geçici teminat,vekaletname ve belediyeye borcu yoktur yazısı

Taşınmaz Kiralama ihalesine ait idari şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 250 TL karşılığı temin edilebilir.

-İhaleye katılabilmek için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını, 12.10.2023 Pazartesi günü saat 13.30’ a kadar Destek Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

-İsteklilerde aranan şartlar,özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır

-Kiralamadan mütevellit bütün vergi, resim, harç gibi ödenmesi gereken giderler kiralayana ait olup, kanunu süresinde  ödenecektir.

Madde-3-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralamaya ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir.                                                                                    

    

 

#ilangovtr Basın No ILN01896880