1600 millik yelkenli yolculuğu Hopa’dan başladı 1600 millik yelkenli yolculuğu Hopa’dan başladı
"Yerelden Küresele Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınmada Güncel Konular"(ECOSUS 2022) kongresi başladı Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ‘Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Pazarlanması' Projesi kapsamında "Yerelden Küresele Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınmada Güncel Konular" temasında kongre düzenledi. Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Yerelden Küresele Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınmada Güncel Konular" temasında düzenlenen Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi başladı. Kongrenin açılış programı Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Artvin’in bakir kalmış bir coğrafya olması nedeniyle kongre için ideal il olduğuna dikkat çeken  Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Ekoloji ve tıbbi aromatik bitkiler temalarında sunulan böylesi bir kongre için Artvin'in seçilmesi isabetli bir karar olmuştur. Dünyada çevre sorunlarının arttığı bu dönemde bakir kalmış bir coğrafya olan Artvin, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim ve pazarlanması bağlamında ideal bir ortamdır. Çevre, ekonomi ve kalkınma kavramlarının odak noktası insandır. Bunlar arasında dengenin sağlanması ve farkındalığı oluşturmak için yeni bakış açılarının geliştirilmesi ve prensiplerin belirlenmesi gereklidir. Kongrenin ilimize, ülkemize ve dünyaya yeni ufuklar getirmesini diliyorum." Diye konuştu. Yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda birçok proje hayata geçirdiklerini aktaran Hopa İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ersoy, “Hopa İİBF olarak düzenlediğimiz bu kongre özellikle çevre, tarım ve bölgesel kalkınma sahalarındaki ilişkinin önemini vurgulama ve bu alanlarda yeni bakış açıları kazandırma, güncel sorunları tespit edip çözümler üzerine istişareler yapma noktasında önemlidir. İklim değişikliği ve küresel siyasi gerilimler nedeniyle çevre, doğa ve tarımsal üretim tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Küresel gündem doğaya yönelik tahribatı bertaraf etmek ve gıda üretiminde arzı artırmak gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda 'yeşil mutabakat ve yeşil kalkınma hamlesi' gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Üniversitemiz 'tıbbi ve aromatik bitkiler' sahasında ihtisas üniversitesi olması hasebiyle bu alandaki çalışmalarına hız kazandırmış ve ülkemizin yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda birçok projeyi hayata geçirmiştir. 'Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Pazarlanması' Projesi kapsamında tertiplediğimiz bu kongrede 160 akademisyen 140 oturumda farklı alanlarda bildiriler sunacaktır." Diye konuştu. Hopa İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Orhan Şimşek ise Hopa İİBF tarafından yürütülen kongre, çalıştay ve sempozyum gibi akademik ve bilimsel faaliyetler hakkında özet bilgiler aktardı. "Hopa İİBF Doğu Karadeniz’in en önemli kongrelerine imza atmıştır." diyen Doç. Dr. Şimşek, bu etkinliklerde Sosyoloji, Ekonomi, İktisat ve Çevre gibi alanlarda önemli konuların ele alındığını ve yerelden küresele sorunlara çözüm önerilerinin tartışıldığını belirtti. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi ilk gün oturumlarında "Enerji, Ekoloji ve Ekonomi Etkileşimi Açısından İktisat Bilimi ve Büyük Dönüşüm", "Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji", "Yerelden Küresele Kırsal Kalkınma Paradigmasında Dönüşüm", "Yeşil Enerji Devrimi ve Sıfır-Karbon Ekonomisine Geçiş: Küresel Siyasetin Yeni Fay Hattı", "Serbest Emisyon Denen Bir Şey Olmayacak!”, "Ekolojik Olmayan, Uzun Vadede Ekonomik de Değildir", "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretimi ve Proje Faaliyetleri", "Türkiye'de Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları, Proje Odaklı Yayım Çalışmaları", "Odun Dışı Orman Ürünlerinin Kırsal Kalkınmaya ve Ülke Ekonomisine Katkısı" konularında bildiriler yer aldı. Songül Şişman