Cehennem Deresi’nde ‘Cennet’ saklı Cehennem Deresi’nde ‘Cennet’ saklı


“Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürü Siyasi Kaygılarıyla Hareket Etmiş, Kamu Görevlisi Kimliğini Terk Etmiştir”
Ardanuç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü seçmeli dersler konusunda; ilçe milli eğitim müdürlüğü sosyal medya hesabından öğrenci ve velilere; Temel Dini Bilgiler, Kuran’ı kerim ve Hz. Muhammed’in hayatı derslerini tavsiye etti. Bu duruma Tepki gösteren Eğitimsen Artvin Şubesi Başkanı Köksal Gümüş;” Millî eğitim müfredatında toplam 24 adet ders varken, Ardanuç ilçe milli eğitim Müdürü siyasi kaygılarıyla hareket etmiş, ve kamu görevlisi kimliğini terk ederek iktidarın siyasi projesine hizmet etmiştir ”diyerek “ Artvin Valiliğinin öğrencilerin eğitim hakkını, eğitimin bilimsel ve laik niteliğini yok sayan uygulamalar karşısında gereğini yapmaya çağırıyoruz” dedi.
“Seçilebilecek Toplam 24 Farklı Ders Var’
Eğitimsen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş “İlimize bağlı Ardanuç ilçe milli eğim müdürlüğü seçmeli dersler konusunda kamu idari gücünü kullanarak. Öğrencilere ve velilere yanlı tavsiyelerde bulunarak suç işlemiştir. Oysaki Milli eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye kurulu başkanlığının İlköğretim kurumları 22.12.2020 tarih ve 40 sayılı kararı ile ilkokul ve ortaokul haftalık Ders çizelgesinde değişiklik yapılarak, Fen Bilimleri ve matematik, Dil ve anlatım, sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Sanat ve spor, Din ve Ahlak ve değerleri başlıkları altında seçilebilecek: toplam 24 farklı ders bulunurken, Ardanuç İlçe milli eğitim müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından paylaşarak ve bir kampanya çerçevesinde afişler düzenleyerek yalnızca ‘Din Ahlak ve Değerler ‘başlığı altındaki dersleri seçebilecek dersler olarak öne çıkarması, öğrencilerin seçme hakkına açık bir müdahaledir.”
“Bu müdahale yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmadığı gibi pedagojik ve bilimsel esaslara da aykırılık teşkil etmektedir. ilçe Milli eğitim Müdürlüğü bürokrasisi bu tasarrufuyla; siyasi kaygıları ile hareket etmiş ve kamu görevlisi kimliğini terk ederek iktidarın siyasi projesine hizmet etmiştir. Bu uygulama aynı zamanda kamu idaresinin güvenilirlik ve saygınlık ilkesine de ciddi ölçüde zarar veren bir nitelik taşımaktadır. Kamu idare gücünün eğitim alanına müdahale etme aracı olarak kullanılmasının çocuklarımız ve ülkemizin geleceği bakımından bizleri son derece kaygılanmaktadır. Bir ülkenin eğitimi herhangi bir zümrenin müdahale etme, yönlendirme alanı ve aracı olmamalıdır. Esas olan çocuklarımızın ve ülkemizin üstün çıkarı olmalıdır”.
“Artvin Valiliğinin Gereğini Yapmaya Çağırıyoruz.”
“Artvin Valiliği’nin öğrencilerin eğitim hakkını, eğitimin bilimsel ve laik niteliğini yok sayan uygulamalar karşısında gereğini yapmaya çağırıyoruz.”
“Sendikamız Eğitimsen Pedagojik olmayan ve bilimsellik ile örtüşmeyen laiklik karşıtı her uygulamanın karşısında yer alacak, her koşulda kamusal, laik ve bilimsel eğitim mücadelesini sürdürecektir. Teşekkürler.”Dedi.
Dilek Yılmaz