Yunus Tekçe: 30 Ağustos Aziz Türk Milletinin var oluş öyküsü Yunus Tekçe: 30 Ağustos Aziz Türk Milletinin var oluş öyküsü
Eğitim Sen; “Gönüllülük esasına dayansa da öğretmenlerin dinlenmesi gereken bir dönemde eğitim çalışması planlamanın kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır” Eğitim-Sen Artvin Şubesi, “2022 Öğretmen Yaz Eğitim Etkinlikleri” uygulamasında yer alaneğitim çalışmasının konu başlıklarında tefsir, hadis, fıkıh ve kelam okumaları gibi temalar yer alması hakkında açıklama yaptı. Eğitim-Sen Artvin Şubesi “Eğitim hizmeti, farklı inanç gruplarının eşitçe yararlanması gereken, eşit yurttaşlık ilkesini referans alan ve dolayısıyla laik ve bilimsel niteliğiyle öne çıkması gereken temel bir kamu hizmetidir.” dedi. Eğitim-Sen Artvin Şubesi, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İsteyen öğretmenlerin katılımına açık tutulan ancak kadın ve erkek öğretmenlerin ayrıştırıldığı eğitim çalışmasının konu başlıklarında tefsir, hadis, fıkıh ve kelam okumaları gibi temalar yer almaktadır. “2022 Öğretmen Yaz Eğitim Etkinlikleri” adıyla gerçekleştirilecek faaliyetin duyurusunda öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişiminin sürekli kılınmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Halbuki “öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri” Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen “hizmet içi eğitim” çalışmalarının konusudur. Ancak Din Öğretimi Genel Müdürlüğü adeta paralel bir Milli Eğitim Bakanlığı gibi çalışmakta ve eğitim politikalarının temel belirleyicisi haline getirilmektedir. Kaldı ki öğretmenlere verilmek istenen eğitimin içeriği de temel bir gerçeği gözler önüne sermektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerine verilmek istenen “tefsir, fıkıh, hadis ve kelam okumaları” ile eğitimdeki dinselleştirme uygulamalarının ve laiklik karşıtı politikaların boyutu da ortaya koyulmaktadır. Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki eğitim hizmeti, farklı inanç gruplarının eşitçe yararlanması gereken, eşit yurttaşlık ilkesini referans alan ve dolayısıyla laik ve bilimsel niteliğiyle öne çıkması gereken temel bir kamu hizmetidir. Bu gerçeği yok sayanlara karşı sendikamız laik ve bilimsel eğitimi ısrarla savunmaya devam edecektir. Ayrıca bir gerçeği daha hatırlatmak isteriz! Gönüllülük esasına dayansa da öğretmenlerin dinlenmesi gereken bir dönemde eğitim çalışması planlamanın kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki MEB yöneticileri, öğretmenlerin ve öğrencilerin haklarını korumak, hukuka ve anayasaya uygun hareket etmek zorundadır! Bu gerçeği bugün yok sayanlara, yarın hukuk önünde hatırlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır.” Aycan Koç