ŞAVŞAT BELEDİYESİNE AİT BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI  İHALE İLANI

Belediyemize ait olan ve  aşağıda satış bedeli ve  geçici teminatı belirtilen bağımsız bölümlerin  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma  teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

1- İhale 05.06.2023 tarihinde saat 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılabilmek için şartnamede belirtilen gerekli belgeleri kapsayan ve içinde geçici teminat makbuzu bulunan ihale dosyasının 05.06.2023 Pazartesi günü saat  12.00’ye kadar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili tüm vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir

4- İhale şartları ve detaylı bilgiler Şavşat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 500.00 TL karşılığında alınabilir.

5- İhaleye katılacaklar ihale şartlarını kabul ettiklerini  beyan edip imzalayarak ihaleye katılabilecektir.

6- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralamada  ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 Bağımsız Bölüm Adresi:  Ada  :  Parsel :      Bağ. Bölüm:           Satış Bedeli:           Geçici Teminat:

                                                                                                                      (KDV Hariç)

Atatürk Caddesi                 111         6                   3.Kat 5. Bağ. Böl.     4.250.000,00TL      213.000,00TL

                                                                                   4.Kat 6. Bağ. Böl.            

 ŞAVŞAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN01831706