Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı Sene Başı Müdürler Kurulu Toplantısı


Artvin Çoruh Üniversitesi sözleşmeli 25 personel alacak
Giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünde çalıştırılmak için sözleşmeli personel alınacak.
Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrası" uyarınca giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünde çalıştırılmak için sözleşmeli personel alınacak.
Sözleşmeli personel alım ilanında şu bilgilere yer verildi:
Başvurular, dijital ortamda 01.11.2021- 10.11.2021 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Artvin Çoruh Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları geçerli sayılmayacak.
Eksik, yanlış veya hatalı beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecek.
Başvuru Şartları;
1)657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak.
2) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
4) "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü uyarınca başvuru şartını taşımak.
5) Yapacağı görev ile ilgili herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığına dair yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu bulunmak (Asıl olarak yerleşen adaylardan istenecektir.)
6) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli bulunmamak.
7) Yapılacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması.
B)Özel Şartlar:
Büro Personeli pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);
1) Maliye, Muhasebe ve Denetim veya Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2) MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak.
Teknisyen (Elektrik) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);
1) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi ön lisans programlannın herhangi birinden mezun olmak.
2) Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.
Teknisyen (Bilgisayar) pozisyonuna başvurabilmek için (1 kişi);
1) Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
2) Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmetin geçtiği özel iş yerinden alınacak ıslak imzalı ve kaşeli belge ile belgelendirmek.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Silahsız (8 Erkek/3 Kadın) pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programı veya herhangi bir ön lisans programı mezunu olup geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış olması gerekir.)
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak gece ve gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, dış mekanlarda çalışmaya engel hiçbir sağlık sorununun bulunmadığına dair yeni tarihli Sağlık Kurulu Raporu bulunmak.
4) Boy uzunluğu erkekler için 1.70 cm, bayanlar için 1.60 cm'den kısa olmamak. Boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak. (Sağlık kuruluşlarından alınacak boy-kilo durumunu gösterir belge istenecektir)
Sözleşmeli personel alım ilanı için detaylı bilgilere Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından ulaşılabilir.
Songül Yılmaz