Kemalpaşa’da 7 günde 2500 ton yaş çay alındı Kemalpaşa’da 7 günde 2500 ton yaş çay alındı
Artvin Barosu, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`nin, TBB`nin hazırladığı yeni tarife ile güncellemesi için açıklamada bulundu. Artvin Barosu, “2023 tarifesi hazırlanana kadar, 2022`nin geri kalan kısmı için Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı yeni tarife derhal uygulamaya konmalıdır.” İfadelerine Yer Verdi. TBB ve barolar 20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`nin, TBB`nin hazırladığı yeni tarife ile güncellemesi için açıklamada bulundu. Çanakkale Barosu`nun imzacı olduğu açıklamada, "20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`nde belirlenmiş ücretler, ülkedeki ekonomik gelişmelerin gerekleriyle bağdaşmamaktadır. Gerek TBB gerekse Barolarımız tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi talebi defalarca Adalet Bakanlığına iletilmiştir. Bu taleplerin karşılanmasına yönelik en küçük bir adım bile atılmamıştır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada şu sözlere yer verildi, "Türkiye Barolar Birliği, ortak çalışma taleplerinin Adalet Bakanlığınca kabul görmemesi üzerine 05 Haziran 2022 tarih 2022-1257 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile `2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretlere ilişkin kısmının T.C. Merkez Bankasından alınan Mayıs Ayı TÜFE yıllık değişim oranı olarak tespit edilen `yüzde 73.50` oranında artırılarak Adalet Bakanlığına üst yazı ekinde onay için gönderilmesine, üst yazıda tarifenin 2023 tarifesi Resmi Gazete`de yayımlanana kadar geçerli olmak üzere hazırlandığının, yasa gereğince Ekim ayı sonuna kadar 2023 tarifesi hazırlığının yapılarak ayrıca gönderileceğinin belirtilmesine` karar vermiştir." Avukatlık ücretlerinin ekonomik kriz karşısında eridiği belirtilen açıklamada, "T.C. Merkez Bankasının Mayıs ayı TÜFE yıllık değişim oranı (yüzde73,50) üzerinden maktu ücretlere artış yapılarak hazırlanan 2022 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 13 Haziran 2022 tarih 19387 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. Söz konusu tarife, 2023 yılı Avukatlık Asgari ÜcretTarifesi`nin Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Altını çizerek ifade ediyoruz; ülkede yaşanan iktisadi krizle birlikte avukatlık ücretleri tahammül edilemeyecek seviyelere inecek şekilde erimiştir. Bakanlığın süreci sessizlikle geçiştirebileceği eşik aşılmıştır. 2023 tarifesi hazırlanana kadar, 2022`nin geri kalan kısmı için Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı yeni tarife derhal uygulamaya konmalıdır. Aksi halde, yurttaşların adalete erişim ve savunma hakkı sınırına hassasiyet gösterilerek kurucu unsuru olduğumuz yargı faaliyeti kapsamında hizmet sunma olanaklarımızın ortadan kalkacağını kamuoyuna ilanen duyururuz" ifadeleri kullanıldı. Sedat Başar