Ardanuç'ta seçimler sona erdi Ardanuç'ta seçimler sona erdi


Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Turgut Ocakçı Artvin’de Hürriyetçi Sağlık İl Temsilcisioldu.
Sağlık ve Sosyal Hizmet kolunda faaliyet gerçekleştirmek amacıyla Hürriyetçi Sağlık Sen kuruldu.
13.01.2022 tarihinde Hürriyetçi Sağlık-Sen kuruluşunu tamamladı.
Sendika tarafından yapılan açıklamada Kurucular Kurulu tarafından kuruluş çalışmaları tamamlanan sendikanın İl örgütlenmeleri oluşturulduğu açıklandı.
Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Turgut Ocakçı Artvin’de Hürriyetçi Sağlık İl Temsilcisi olarak sendikanın Artvin Şubesi kuruluş çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Ocakçı, “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir anlayışla, Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine ve Atatürk ilkelerine bağlı kalarak, bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez temel ilke olarak benimsediklerini belirterek, “Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe saygıyı garanti altına alan bir sendikal yapı için yola çıktık. Demokrasinin tüm kurum ve kurallarına işlerlik kazandırmayı teminat altına alacak bir teşkilatlanma modelini oluşturma arzusu ile bütünleşerek Artvin’de yola çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Dilek Yılmaz