Geleneksel El Nakışları Geleneksel El Nakışları


Bayraktutan, Kantin İşletmecileri için Meclis Araştırma Önergesi sundu
Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Logolu ürün temin ederken mağduriyet yaşayan Kantin İşletmecilerinin sorunlarını gündeme getirdi.
Uğur Bayraktutan Kantin İşletmecilerinin sorunlarının çözülmesi adına hazırlamış olduğu Meclis Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığına sundu. Uğur Bayraktutan,“kantin işletmelerine gerekli desteğin sağlanması gerekmektedir.” dedi.
Bayraktutan, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 2019 yılında okul kantinlerinde sağlıklı gıdaların satılması için "Okul Gıdası Logosu İş Birliği Protokolü" imzalandığını söyledi. 2019 yılında hayata geçirilmesi kararlaştırılan uygulamanın, hazırlıkların tamamlanması için 7 Eylül 2020 tarihine, daha sonra da pandemi nedeniyle 6 Eylül 2021 tarihine ertelendiğini söyleyen Bayraktutan "Ülkemiz genelinde yaşanan bu sorun, Artvin ilimiz özelinde de kantin işletmecileri açısından büyük sorun teşkil etmektedir. Bu konuyla ilgili büyük tedarik firmalarına ürün tespiti ve temini için talepte bulunan işletmecilere bu ürünlerin üretimde olmadığı bildirir cevaplar verilmiştir. Ayrıca işletmeler tarafından bu konuda ilgili Bakanlıklara çeşitli şikayet, talep ve öneriler iletilmiş olmasına rağmen mağduriyetler devam etmektedir.” Dedi.
"Logolu ürünlerin piyasada çoğalması, üretici firmaların artması ve ürün temininde yaşanan sorunlar ortadan kalktıktan sonra uygulamaya geçilmesi; logolu ürün temininde sorun yaşayan Artvin gibi merkezden uzak iller açısından daha doğru olacaktır. Tüm bu süreçlerin aşılması adına ilgili Bakanlıklar nezdinde gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi, kantin işletmelerine gerekli desteğin sağlanması gerekmektedir. En hassas alanlardan olan okullarımızda ve hastanelerimizde saygı duyulması gereken bir mesleği icra eden kantin işletmecilerinin karşılaştıkları mesleki sorunların tespiti ve ürün temini başta olmak üzere ivedilikle giderilmesi gereken sorunlar hakkında çözüm yollarının araştırılması amacıyla hazırlamış olduğumuz Meclis Araştırma Önergesini TBMM Başkanlığına sunduk. İlgili mağduriyetlerin giderilmesi adına gerekli çalışmaların ivedilikle hayata geçirilmesi için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Songül Şişman