Özner Bilmiş, “Zengin ve güçlü yönlerimizin nihai noktası turizm sektörüdür” “Ev Pansiyonculuğu Kursu” ve “kişisel gelişim” semineriyapıldı. Seminerde Kültür ve Turizm İl Müdürü Özner Bilmiş konuşma yaptı.Turizm sektörünün olmazsa olmazı, Eğitim Programı olduğundan bahseden Bilmiş, Artvin’de Turizm Sektörünün oluşturulması konusunda değerlendirme yaptı. Artvin’insosyolojik yapısından bahseden Bilmiş Artvin”Karadenizlilik, Anadolululuk ve Kafkasyalılık olgularının harmanlandığı bir özelliktedir.” dedi.Özner Bilmiş şu ifadelere yer verdi: “İlimizde Turizm Sektörünün oluşturulması bağlamında, bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Eğer bu sektörü ilimizde çekici konumuna getirmek istiyorsak, öncelikle üstümüzdeki donuk beklentiyi atarak başlamak zorundayız. Küçük taşra kenti olmayı kabul ederek, sanayimiz yok, göç veriyoruz, ekonomimiz sabit gelirli bir yapıya dayalı, bu işler asla gelişmez diyerek bir yerlere varamayız. Bakınız,Artvin, Türkiye’nin Kafkasya, Rusya ve Orta Asya Türk Dünyası’na açılan Sarp Sınır Kapısı’nın sahibidir. Bu özelliği bile Artvin’i tek başına önemli kılmaktadır. Coğrafyasının yarısından fazlasının doğrudan “orman” alanı olması son derece zengin bir bitki ve yabani hayat yapısını getirmektedir. Artvin coğrafyası, Kaçkar, Karçal, Altıparmak ve Yanlızçam Dağlarını kısmen ya da tamamen kapsamaktadır. Bu dağ silsilelerinde sıralanan köyler, mezralar ve yaylalar turizm değeri son derece yüksek olan yerleşim alanlarıdır. Artvin, son derece dağlık bir bölge olmasına karşın, Hopa ve Arhavi ilçelerinde Karadeniz’le buluşur. Bu durum da bölgeyi alternatifsiz kılmaktadır. Artvin, Çoruh Nehri, Barhal Çayı, Şavşat Deresi, Ardanuç Deresi, Hatila Deresi, Macahel Dereleri, Beyazsu ve Deviskel Deresi ve daha pek çok akarsudan oluşan zengin su kaynakları ile önemli bir bölgedir. Artvin, su tutmuş bulunan Baraj Gölleri ve yapımı devam eden diğer barajlar ile adeta “göller bölgesine” dönüşen yapısıyla özel bir yerdir. Artvin, sosyolojik yapısı itibari ile Karadenizlilik, Anadolululuk ve Kafkasyalılık olgularının harmanlandığı bir özelliktedir. Artvin, köklü ve renkli kültür mirası ile dikkat çeken önemli bir bölgedir. Artvin’in sosyo- kültürel yapısında “ileri bir medeni seviye” kendisini hissettirmektedir. Bütün bu güçlü yönler ve daha çok sıralayabileceğimiz avantajlarımızla, ilimizi sektörel anlamda rekabet edebilir ve kendinden söz edilen bir il haline getirmek bizlerin elindedir. Az önce sıralamaya çalıştığım özelliklerimizi çok derinden önemsenmeliyiz. Bunlar bizim hayatımızın, coğrafyamızın somut gerçekleridir. Bu zengin ve güçlü yönlerimizin nihai noktası turizm sektörüdür.” Sedat Başar