TMMOB Artvin Temsilcisi Hakan Yavuz,yaşanan gıda artışları nedeniyle tüketicilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya erişemediğini belirterek basın açıklaması yayımladı. Son dört ayda gıda fiyatlarının dünya genelinde düşüş yaşamasına rağmen ülkemizde artış yaşandığını belirtti. “Ülkemiz bugün itibarıyla bu derin krizin tam da merkezinde, zorlu bir süreçten geçmektedir” diyen Yavuz,Gıda fiyatlarındaki önlenemez artışın nedeni olarak uygulanan yanlış politikaları işaret etti. Euro ve dolar karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirasının, ithal girdilerin yoğun kullanıldığı tarım ve gıda sektöründe fiyatların aşırı yükselmesine neden olduğunu belirterek,bu duruma çözüm üretilmesi gerektiğini açıkladı. Hakan Yavuz açıklamasında, “Gıda üretimini çiftçi bilgisinden uzaklaştıran, çiftçiliği zayıflatan; gıdanın yönetim ve denetimini şirketlere emanet eden; üreticinin ve halkın gıda üzerindeki haklarını gasbeden ve gıdayı şirketler lehine olacak biçimde küresel serbest piyasaya teslim eden bu düzenin halkımız için tek vaadi ancak gıda krizidir. Enerjide dışa bağımlı, tarım ve gıda sektöründe dışa bağımlı olan ve tarım alanlarını ranta teslim eden, ithalat ile üreticisini terbiye etmeye çalışan ve en önemlisi demokrasinin rafa kalktığı tek adam tarafından yönetilen bir ülkede gıda enflasyonunun düşük olması beklenemez. Yeni ekonomi modeli ile euro ve dolar karşısında hızla değer kaybeden Türk Lirası, ithal girdilerin yoğun kullanıldığı tarım ve gıda sektöründe fiyatların aşırı yükselmesine neden olmuştur.”ifadelerini kullandı. “Bütçesi Olmayanlar Kayıtdışı ve Merdiven Altı Ürünlere Yönelmektedir” Dar gelirli vatandaşlarımızın tüketiminin büyük kısmını gıdanın oluşturduğunu belirten Yavuz, fiyatların güvenli gıdaya erişimi engellediğini belirterek, “Gıda maddelerindeki yüksek enflasyon, tüketicilerin gıda güvencelerini olduğu kadar, güvenli gıdaya ulaşmalarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Fiyatların bu kadar yüksek olduğu bir dönemde taklit ve tağşiş ürünler artmakta, hane halkını gereği gibi besleyecek bütçesi olmayanlar kayıtdışı ve merdiven altı ürünlere yönelmektedir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ise sosyal devlet olmanın gereğidir. Gıda enflasyonunda Avrupa birincisi, dünyada ise dördüncü olduğumuz bu dönemde çocukların günlük harçlıklarıyla güvenilir gıdaya erişmeleri sağlanamayacaktır. Çocuklarımızı güvenli ve kaliteli gıdaya ulaştırmak en önce devletin sorumluluğundadır. Beslenme ihtiyacı doğru uygulamalar ile en geniş kapsamda sağlanmalıdır. Bugünün eksik beslenen çocukları gelecekte fiziksel ve mental olarak geri kalmış bir neslin ortaya çıkmasına neden olacaktır.” dedi. “Uygun Fiyatlarla Güvenli Gıdalar Sunulmalıdır” Çokuluslu tekellerin değil, kendi üreticilerimizin kalkınması hedeflenmesi gerektiğini aktaran Hakan Yavuz, “Üretici refahı artırılarak, üretimin sürekliliği sağlanmalıdır. Üretici-tüketici dayanışmasında temellenen ağlar gıda egemenliği ilkesi ışığında güçlendirilmelidir. Çokuluslu tekellerin değil, kendi üreticilerimizin kalkınması hedeflenmeli, tüketicilere uygun fiyatlarla güvenli gıdalar sunulmalıdır. Gıda krizinin bir sonucu olarak ortaya çıkan fiyat artışlarından en çok etkilenen yoksul kesimlerin yeterli ve güvenli gıdaya erişimleri sağlanmalıdır. Gıda güvencesini sağlamanın temel yolu budur. Gıda hakkı kapsamında özellikle çocuklarımız başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri açlıktan muaf olmalı yeteri kadar beslenebilmelidir. Siyaset malzemesi olarak yapılan onur kırıcı gıda yardımları kabul edilemez.” ifadelerine yer verdi. Kadir Yılmaz [caption id="attachment_11644" align="alignnone" width="696"] ????????????????????????????????????[/caption]